HEM VAD ETT ÄKTENSKAP ÄR ATT VÅRDA ETT ÄKTENSKAP SEX LÄSTIPS GÄSTBOK OM OSS OCH SIDAN
Enligt bibeln I dagens Sverige För oss personligen Skilsmässa

Foto: Hanna Wistrand

Skilsmässa

Från början hade vi inte tänkt ta upp frågan om skilsmässa eftersom vi ville att sidan skulle betona hur man håller relationen levande. Men efter att ha sammanställt enkäterna insåg vi att det kanske var idé att ta upp det ändå. Vi märkte nämligen att synen på skilsmässa verkar ha blivit friare bland kristna. De allra flesta kristna tycktes se skilsmässa som en alternativ utväg även om de egentligen tyckte att äktenskapet inte borde brytas annat är genom döden. Vi tror att denna attitydförändring från bibelns hårda syn på skilsmässa till en friare syn kan ställa till det. Om man lever med en inställning till skilsmässa att den finns där till hands när man behöver den så riskerar man att kämpa mindre för sitt äktenskap. Vi vill därför presentera ett sätt att tänka som en gång öppnade våra ögon och fick oss att tänka om.

Guds syn på skilsmässa

Först reder vi ut vad bibeln egentligen säger om skilsmässa. Att Gud från början tänkt att äktenskapsförbundet skulle betraktas som heligt och oupplösligt i detta liv har vi redan tagit upp. Ända från skapelsen var det så och Jesus hävdar att det fortfarande är så. Men mitt i mänsklighetens historia tycks Gud ändra riktning när han plötsligt tillåter skilsmässa i Mose lag. Jesus säger att det beror på människors hårda hjärtan. I en bibelkommentar läste vi att männen tog till förfärliga metoder för att bli kvitt sina hustrur innan de fick en lag som tillät skilsmässa. En del slog helt enkelt ihjäl sin hustru hellre än att fortsätta leva med henne. Detta borde vara en rimlig förklaring till varför Gud plötsligt tillåter skilsmässa. Nog är det bättre att makarna skiljs åt än att de slår ihjäl varandra. Även om Gud tillåter skilsmässa så tycks han hålla fast vid sin grundtanke att det inte borde finnas. Han hatar skilsmässa och uppmanar gång på gång till trohet i äktenskapet.

En svår fråga

Vi måste säga att vi inte tycker att det är en enkel fråga det där om när en skilsmässa är befogad. För egen del håller vi stenhårt på att vi aldrig tänker se det som ett alternativ, hur tufft det än må bli. Men vi har samtidigt förståelse för människor som inte tänker likadant.
   Linda: Jag har själv upplevt hur tärande det kan vara att leva i en trasig familj där gräl och kyla är mer regel än undantag. När mina föräldrar till slut kom fram till att det inte fanns något hopp kvar och bestämde sig för att skiljas hade de levt ensamma och olyckliga i många år. Jag har talat med människor som sagt att de önskar att de sluppit alla dessa år av hemskheter. Tänk om skilsmässan bara hade kommit tidigare så att man sluppit må så dåligt så lång tid. Den tiden känns så bortkastad. Jag har full förståelse för att människor känner så för jag vet hur det är. Samtidigt hävdar jag att skilsmässa i sig inte är en befrielse. Jag är övertygad om att jag skulle ha tyckt att alla år av bråk hade varit värt besväret om mina föräldrar hade hittat tillbaka till varandra. Att leva i en splittrad familj är inte roligt. Just därför att jag vet hur jobbig vägen till skilsmässa är och hur jobbigt livet i en splittrad familj kan vara så brinner jag för det här med att vårda om äktenskapet. Det bästa för alla parter är att undvika att hamna i detta hemska bråkande. Och jag tror att det är fullt möjligt om man går in för det.

Att stänga dörren

Foto: Filippus Fintling
Vår pastor berättade en gång om hur han och hans fru hade kommit fram till en gemensam ståndpunkt i sitt äktenskap. Det hade tagit tid att ändra på gamla tankemönster men till slut hade de enats om att betrakta skilsmässa som om det inte existerade för deras del. De sa att de stängt dörren till skilsmässa som ett alternativ. Dörren är och ska för alltid vara stängd och därför är skilsmässa något som inte finns med i bilden på något sätt, inte ens i tanken, hos dem.
   Linda: Detta sätt att tänka var helt nytt för mig. Nog hade jag alltid sett skilsmässa som något hemskt och något som jag aldrig ville genomgå men att tänka på det som att det inte ens existerade som alternativ var en revolutionerande upptäckt för mig. Även om jag höll äktenskapet heligt och oerhört högt fanns ändå skilsmässoalternativet i mitt undermedvetna tills den dag då också jag bestämde mig för att stänga den dörren för alltid. För Filippus hade det redan innan varit naturligt att tänka så.

Gud är större

Anledningen till att vi frimodigt vågar hävda att vi aldrig kommer att skilja oss är att vi är övertygade om att Guds nåd är större än allt. Gud är större än alla äktenskapliga problem. Ingenting är honom för stort eller för svårt för att lösa. Vi har hört och läst de mest otroliga berättelser om människor som separerat och sedan hittat tillbaka som genom ett under. En kvinna fick erfara hur hennes man började hänge sig åt homosexuella kontakter med andra män. I stället för att lämna äktenskapet bestämde hon sig för att ropa till Gud om räddning för deras relation. Hon fick tillbaka sin man. En annan blev lämnad av sin hustru som inte var kristen. Hustrun träffade en annan och flyttade ihop med denne trots att skilsmässan inte var klar. Mannen kämpade i bön och ropade till Gud om att få sin hustru tillbaka. På en gudstjänst en tid senare gav hustrun sitt liv åt Jesus och bestämde sig för att komma tillbaka och börja bygga upp sitt äktenskap igen. Många av svaren på enkäterna vittnar om att människor tycker att det är dags att lämna en relation när man blir skadad av den på något sätt. Vi tycker inte att man ska stanna och ta emot vad som helst som bryter ner, men för egen del tänker vi ändå aldrig välja att ta ut skilsmässa. Om någon av oss skulle bli psykiskt eller fysiskt misshandlad av den andre skulle vi hellre välja att separera en period (för att överleva själsligt och kanske kroppsligt) men hela tiden med tanke på att återvända till ett helt äktenskap igen. Att flytta ifrån varandra för att leva frånskilda men utan att skriva på papper om skilsmässa är inte heller ett alternativ för oss. Det vore ju nästan samma sak som att skilja sig. Nej, vi skulle välja att kämpa i bön tills Gud helat vår relation. Den enda anledning till skilsmässa som Gud godtar är sexuell otrohet, men även om någon av oss skulle bli bedragen på det sättet hoppas vi att vi skulle stanna kvar och kämpa för vårt äktenskap. Med den tro och inställning vi har idag skulle det krävas att vi tappade tron på Gud för att vi någon gång skulle skiljas från varandra. Vi tror såklart att våra problem inte ska behöva gå så långt som till misshandel eller oavbrutet grälande så länge vi ser till att lösa konflikter och att vårda vår relation aktivt.
   Att vi väljer att stänga dörren till skilsmässans utväg och väljer att hålla stenhårt på det är en sak. Vi vet att alla inte vill tänka på det sättet och det måste vi respektera, men vi önskar av hela våra hjärtan att fler skulle våga tänka så. Vi är så less på att se alla dessa splittrade familjer. Allt för många skiljer sig idag. Vi hoppas att vi ska kunna utmana dig att våga tro på livslång kärlek och att vilja jobba på ditt äktenskap genom den här hemsidan. Vi ser på äldre människor som gått före oss att det faktiskt går att leva lyckligt tillsammans, självklart inte varje enskild dag, men ett helt liv sammantaget.
 


© Linda och Filippus Fintling 2004-2007 | kontakt@aktenskap.se | www.aktenskap.se